Hướng dẫn sử dung phần mềm công chứng master

Hướng dẫn sử dung phần mềm công chứng master

Bài 1: Master Bài 1 Hướng dẫn nhập thông tin đương sự & tài sản trong phần mềm công chứng Master.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773400439403466/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Bài 2: Master Bài 2 Hướng dẫn cơ bản soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773403356069841/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

 

 

 

admin