Lừa Đảo Giấy Tờ Giả – Ngay Cả Những Cán Bộ Công Chứng Cũng Từng Là Nạn Nhân

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1772021002874743/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận