Bưu ảnh mầu – Lăng tẩm Huế

Bưu ảnh mầu – Lăng tẩm Huế
LĂNG GIA LONG

Photobucket

Tượng voi ngựa, binh lính trước sân trầu

Photobucket


Mộ vua Gia Long và vợ trong 3 vòng thành

LĂNG MINH MẠNG

Photobucket

Đại Hồng Môn, cổng chính vào
lăng Minh Mạng.
Cổng chỉ mở một lần để đưa quan tài của vua vào trong lăng, sau đó được
đóng kín, ra vào phải qua hai cổng phụ ở hai bên

Photobucket

Bi Đình

Photobucket

Minh Lâu nhìn từ phía Bửu Thành (mộ vua)

Photobucket


Dưới chân Bửu Thành

LĂNG TỰ ĐỨC

Photobucket


Đường từ cửa Vụ Khiêm men theo hồ Lưu Khiêm

Photobucket

Xung Khiêm Tạ

Photobucket

Xung Khiêm Tạ nhìn từ phía đồi thông

Photobucket


Hào nước quanh co trong lăng

Photobucket


Bi Đình

Photobucket


Bi Đình và trụ biểu

LĂNG THIỆU TRỊ

Photobucket


Nghi môn khu lăng và Bi Đình bằng đồng

Photobucket


Lầu Đức Hinh

Photobucket


Cầu Tây Định và cầu Chánh Trung

Photobucket


Cầu Chánh Trung và cầu Đông Hòa

Photobucket


  Cầu  Đông Hòa, Chánh Trung và Tây Định dẫn đến Bửu Thành – nơi đặt thi hài của nhà vua.

Photobucket


Hồ Điện, Nghi Môn và Hồng Trạch Môn khu tẩm điện

Photobucket


Hồng Trạch Môn nhìn từ trong khu tẩm điện

Photobucket


Lăng của bà Hồ Thị Hoa (mẹ vua Thiệu Trị)


LĂNG ĐỒNG KHÁNH

Photobucket


Nghi môn

Photobucket


Bi Đình và trụ biểu

LĂNG KHẢI ĐỊNH

Photobucket


Tượng vua Khải Định đặt trên hầm mộ

admin