Bưu ảnh tô mầu – Kinh đô Huế

Bưu ảnh tô mầu – Kinh đô HuếRạch Phú Cam


Cầu Thành Thái (Trường Tiền)


Phú Văn Lâu và Nghinh Lương Đình


Tôn Nhân Phủ trong Viện Cơ Mật


Chủ tịch Hội đồng thượng thư trong Tôn Nhân Phủ


Viện Cơ Mật


Cửu vị thần công đặt trước Ngoại Kim Thủy  hai bên Ngọ Môn


Ngọ Môn


Kì Đài và Ngọ Môn nhìn từ Đại Nội


Cầu Trung Đạo và Điện Thái Hòa


Ngai vua trong Điện Thái Hòa


Cổng vào Thế Miếu


Thế Miếu


Cây thông thế bên Thế Miếu


Toàn cảnh Hiển Lâm Các nhìn từ Thế Miếu


 Cổng Sủng Công


 Hiển Lâm Các


Cửu đỉnh trước Hiển Lâm Các


Thế Miếu nhìn từ Hiển Lâm Các


Điện Cần Chánh nhìn từ Đại Cung Môn


Vườn Cơ Hạ


Cung Tuyên hóa

admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường