Bưu ảnh tô mầu – Đời sống sinh hoạt (1)

Bưu ảnh tô mầu – Đời sống sinh hoạt (1)

Photobucket

Công trường xây dựng nền đường sắt Gia Lâm

Photobucket


Đê sông Hồng

Photobucket


Chuyển gỗ

Photobucket


Giặt giũ trên sông

Photobucket

Họp bầu trưởng phố

Photobucket


Góc chợ Hà Nội

Photobucket


Chợ lợn

Photobucket


Xe cút kít

Photobucket


Gánh cát

Photobucket


Phố Hàng Lọng

Photobucket


Cửa hàng đồ thiếc

Photobucket


Đám rước ngang qua trường bữ sinh Đòng Khánh

Photobucket

Phu xe

Photobucket


Quán nước chè

Photobucket


Gánh trầu vỏ

Photobucket


Chợ mía

Photobucket


Những người hành khất

Photobucket


Hút thuốc phiện

Photobucket


Xẩm Hà Nội

Photobucket


Gánh hát rong

Photobucket


Hàng rong trên bờ sông Hồng

Photobucket


Gánh hàng ăn

Photobucket


Bên giếng nước

Photobucket


Làng Bạch Mai

Photobucket


Thợ sơn thiếp vàng  

Photobucket


Phơi vải

Photobucket


Những người thợ đúc đồng Ngũ Xá

Photobucket


Phụ nữ làng giấy

Photobucket


Nhịp chày Yên Thái

Photobucket


Công đoạn ép giáy

Photobucket

Phơi giấy

admin