Bưu ảnh tô mầu – Đời sống sinh hoạt (2)

Bưu ảnh tô mầu – Đời sống sinh hoạt (2)

Photobucket


Mùa cua bắt ốc

Photobucket


Vớt bèo nuôi lợn

Photobucket


Nơm cá

Photobucket


Bé gái và gánh lục bình

Photobucket


Guồng đưa nước vào ruộng

Photobucket


Xay thóc

Photobucket


Người buôn gạo

Photobucket


Tát nước (Hải Phòng)

Photobucket


Thuyền than

Photobucket


Phu kiệu Đồ Sơn

Photobucket


Phu xe

Photobucket


Tát gầu sòng

Photobucket


Trẻ chăn trâu

Photobucket


Tan chợ

Photobucket


Bên mái tranh

Photobucket


Đánh dậm

Photobucket


Những người thợ xẻ

Photobucket


Ngày Tết

Photobucket


Người bán thuốc trên lối vào khu nhượng địa

Photobucket


Lễ hội ở Ninh Binh

Photobucket


Xưởng chạm khắc ở Đà Nẵng

Photobucket


Trước cổng nhà

Photobucket


Gánh hàng ron

Photobucket


Gánh hàng rong 

Photobucket


Gõ đầu trẻ

Photobucket


Chuyển gỗ lên bờ

admin