Bưu ảnh tô mầu – Đời sống sinh hoạt (2)

Bưu ảnh tô mầu – Đời sống sinh hoạt (2)


Mùa cua bắt ốc


Vớt bèo nuôi lợn


Nơm cá


Bé gái và gánh lục bình


Guồng đưa nước vào ruộng


Xay thóc


Người buôn gạo


Tát nước (Hải Phòng)


Thuyền than


Phu kiệu Đồ Sơn


Phu xe


Tát gầu sòng


Trẻ chăn trâu


Tan chợ


Bên mái tranh


Đánh dậm


Những người thợ xẻ


Ngày Tết


Người bán thuốc trên lối vào khu nhượng địa


Lễ hội ở Ninh Binh


Xưởng chạm khắc ở Đà Nẵng


Trước cổng nhà


Gánh hàng ron


Gánh hàng rong 


Gõ đầu trẻ


Chuyển gỗ lên bờ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *