Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (12)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (12)

BÀ RỊA

Photobucket


Đường Vũng Tầu đi Bà Rịa

Photobucket

Đình Phước Lễ (Bà Rịa)

VŨNG TẦU

Photobucket


Biển Vũng Tầu

Photobucket


Biển Vũng Tầu

Photobucket


Photobucket


Biển Vũng Tầu

Photobucket


Photobucket


Bãi biển dưới Dinh toàn quyền

Photobucket

Biệt thự toàn quyền

Photobucket


Photobucket


Quang cảnh Vũng Tầu

Photobucket


Biển Vũng Tầu

Photobucket


Quang cảnh Vũng Tầu

Photobucket


Súng thần công

Photobucket


Quang cảnh Vũng Tầu

Photobucket


Bãi biển Vũng Tầu

Photobucket


Doanh trại lính bộ binh

Photobucket


Sở chỉ huy pháo binh

Photobucket


Khách sạn

CÔN ĐẢO

Photobucket


Côn Đảo – Vận chuyển nước cho khu phố Tây

admin