Bưu ảnh tô mầu – Đời sống sinh hoạt (3)

Bưu ảnh tô mầu – Đời sống sinh hoạt (3)

Photobucket


Bên dòng kênh

Photobucket


Lễ hội trẻ em

Photobucket


Hội múa rồng

Photobucket


Đám tang trên đường phố Sài Gòn

Photobucket


Taxi và xe kéo đến trường đua ngựa

Photobucket


Ngày quốc khánh Pháp trên đại lộ Charner (đường Nguyễn Huệ)

Photobucket


Chơi đu quay

Photobucket


Hàng rong

Photobucket


Góc chợ

Photobucket


Chợ chuối

Photobucket


Chợ sài Gòn

Photobucket


Một góc chợ

Photobucket


Chợ Lớn

Photobucket

Người bán trái cây

Photobucket


Máy nước công cộng trên đường Charner (đường Nguyễn Huệ)

Photobucket


Chợ Lớn – Bên máy nước công cộng

Photobucket


Phu xe Sài Gòn

Photobucket


Hút thuốc phiện

Photobucket


Đàn ông Trung Hoa bên bàn đèn

Photobucket


Hút thuốc phiện

Photobucket

Cửu vạn

Photobucket


Ngườì phu xe

Photobucket


Tắm sông

Photobucket


Tù nhân người Chăm

Photobucket


Nạo vét kênh

Photobucket


Ngày mùa

Photobucket


Cơm trưa

Photobucket


Chợ Bà Điểm

Photobucket


Bữa cơm của người lao động

Photobucket


Săn voi ở Cần Thơ

Photobucket


Đồn điền cao su

Photobucket


Trại cá sấu ở Mỹ Tho

Photobucket


Cafe trên đường phố Vũng Tầu

admin