Bưu ảnh tô mầu – Hoạt động quân sự

Bưu ảnh tô mầu – Hoạt động quân sự

Photobucket

Giới chức quân sự Trung Hoa chào đón chuyến viếng thăm của phái đoàn Pháp trên Ải Nam Quan

Photobucket

Binh lính Pháp tại Sài Gòn luyện tập cho lễ duyệt binh ngày Quốc khánh Pháp

Photobucket


Diễn tập quân sự

Photobucket

Thời Pháp thuộc lính khố đỏ và lính khố xanh gọi chung là lính tập. Đây là lực lượng vũ trang của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương dùng
người bản xứ làm quân đội chính quy trong việc đánh dẹp.

Photobucket

Lính khố đỏ Nam Kỳ ( tirailleurs annamites, tirailleurs cochinchinois hay tirailleurs saigonnais)

Photobucket


Lính khố đỏ Nam Kĩ tập luyện

Photobucket


Lính khố đỏ Nam Kĩ tập luyện

Photobucket


Trong doanh trại

Photobucket

Lính khố đỏ Bắc Kỳ (tirailleurs tonkinois) trong thành Hà Nội. Danh từ "lính khổ đỏ" xuất phát từ quân
phục của nhóm này gồm quần áo chẽn, nón dẹp (sau đổi nón chóp), và giải
thắt lưng màu đỏ buộc ở bụng, đầu giải buông thõng ở bẹn giống như cái
khố nên người dân Việt mới gọi là "khố đỏ" tuy đúng ra người lính mặc
quần chứ không phải khố.

Photobucket

Hành quân

Photobucket


Chờ chụp ảnh

Photobucket


Bên thành cổ Nam Định

Photobucket

Ngoài
lính khố đỏ còn có lính khố xanh (milicien à ceinture blue, garde
provincial) và lính khố vàng (milicien à ceinture jaune, garde royal à
Hué) với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, tuần tra. Lính khố xanh đóng ở tỉnh,
còn lính khố vàng đóng ở kinh đô, lính khố lục canh gác phủ, huyện.

Photobucket

Lính và đám trẻ

Photobucket

Thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương có: vệ binh bản xứ (Garde Indigène)

Photobucket


Lính hộ tống Toàn quyền đi thị sát đê sông Hồng

Photobucket


Những người vợ lính (Quảng yên)

Photobucket


Gông cùm

Photobucket


Nghĩa quân Ba Đình

admin