Bưu ảnh tô mầu – Vua quan và sinh hoạt cung đình

Bưu ảnh tô mầu – Vua quan và sinh hoạt cung đình


Phàn lớn các bưu ảnh tô mầu này đã được đăng rải rác trong blog theo các chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, khi tập hợp lại, lồng vào khung, chúng hiện ra với vẻ khác lạ, như nhũng tác phẩm hội họa.

Photobucket


Vua Thành Thái

Photobucket

Vua Thành Thái

Photobucket


Các bà phi của vua Thành Thái

Photobucket


Vua Duy Tân

Photobucket


Vua Khải Định

Photobucket


Vua Khải Định

Photobucket


Vua Bảo Đại

Photobucket


Bà Từ Cung – mẹ vua Bảo Đại

Photobucket


Quan thị vệ

Photobucket


Đoàn tùy tùng

Photobucket


Quan tổng quản

Photobucket


Kinh lược xứ Hoàng Cao Khải

Photobucket


Quan tổng đốc

Photobucket


Một viên quan

Photobucket


Vợ chồng quan

Photobucket


Người hầu nhà quan

Photobucket


Người điểm canh giờ trong điện Cần Chánh

Photobucket


Thái giám triều Nguyễn

Photobucket


Quan tổng đốc Hà Nội

Photobucket


Voi chuẩn bị vào đám rước

Photobucket


Voi quỳ trước cổng ViệnCơ Mật

Photobucket


Thị vệ trước Ngọ Môn

Photobucket


Đoàn hộ giá bên Ngọ Môn

Photobucket


Đoàn hộ giá bên Ngọ Môn

Photobucket


Chầu lễ trước điện Thái Hòa

Photobucket


Chầu lễ trước điện Thái Hòa

Photobucket


Trước Đại Cung Môn

Photobucket


Nhạc công Hoàng cung tập luyện sau Điện Thái Hòa

Photobucket


Khúc nhạc dưới cổng mặt trời

PhotobucketBan nhạc nhí của Hoàng Thái Hậu


admin