Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (10)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (10)
CHỢ LỚN

Photobucket


Bệnh viện phụ sản Chợ Lớn

Photobucket


Một con đường Chợ Lớn

Photobucket

Cầu qua kênh

Photobucket


Cầu Bình Tây

Photobucket


Chùa Tầu ở Chợ Lớn

Photobucket


Chùa Tàu ở Chợ Lớn

Photobucket


Miếu Thất Phủ

Photobucket

Nhà thờ

Photobucket

Giao thông trên kênh rạch

Photobucket

Rạch Chợ Lớn

Photobucket

Rạch Chợ Lớn

Photobucket

Nhà máy xay Chợ Lớn

GÒ VẤP

Photobucket

Phong cảnh Gò Vấp

Photobucket

Quang ga xe lửa Gò Vấp

admin