Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (10)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (10)
CHỢ LỚN


Bệnh viện phụ sản Chợ Lớn


Một con đường Chợ Lớn

Cầu qua kênh


Cầu Bình Tây


Chùa Tầu ở Chợ Lớn


Chùa Tàu ở Chợ Lớn


Miếu Thất Phủ

Nhà thờ

Giao thông trên kênh rạch

Rạch Chợ Lớn

Rạch Chợ Lớn

Nhà máy xay Chợ Lớn

GÒ VẤP

Phong cảnh Gò Vấp

Quang ga xe lửa Gò Vấp

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *