Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (9)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (9)
SÀI GÒN

Photobucket


Bến Bạch Đằng

Photobucket


Khu vực gần cảng hãng đường thủy Messageries Maritimes

Photobucket


Photobucket


Cầu Khánh Hội

Photobucket


Hợp lưu của dòng kênh với sông Sài Gòn

Photobucket


Bến Nhà Rồng

Photobucket


Bến Nhà Rồng

Photobucket


Bến Nhà Rồng

Photobucket


Bến tầu

Photobucket


Khởi hành sang Pháp

Photobucket


Sông Sài Gòn

Photobucket


Rạch Chợ Quán

Photobucket


Bến thuyền

Photobucket


Những con thuyền

Photobucket


Gia Định

Photobucket


Nhà bên sông ngoại ô

Photobucket


Bến tắm ngựa

Photobucket


Ngoại ô Sài Gòn

Photobucket


Bến sông

Photobucket


Dòng kênh ven đô

Photobucket


Cầu quay

admin