Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (11)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (11)
THỦ ĐỨC


Đường đi Thủ Đức


Ngôi đình


Làng Thủ Đức


Nhà thờ Thủ Đức

LÁI THIÊU


Phong cảnh Lái Thiêu


Phong cảnh Lái Thiêu

THỦ DẦU MỘT


Doanh trại lính Pháp

TÂY NINH


Trại lính

BIÊN HÒA


Phong cảnh Biên Hòa


Sở thanh tra


Sở thanh tra (bản ảnh crop)


Cây cổ thụ


Thượng nguồn Đồng Nai


Sông Đồng Nai


Thác Trị An

CHÂU ĐỐC


Con đường Châu Đốc

NAM BỘ


Làng quê Nam Bộ


Phong cảnh Nam Bộ


Cầu tầu


Kênh rạch


Nhà bên sông


Vùng quê


Làng quê Nam Bộ


Làng quê Nam Bộ


Khu mộ quan

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *