Bộ ảnh của Ch. Lemire / Grav. Gillot

Bộ ảnh của Ch. Lemire / Grav. Gillot

Bộ ảnh của Ch. Lemire / Grav. Gillot (Grav. et imp. par Gillot) giới thiệu đời sống sinh hoạt và những danh thắng nổi tiếng của các nước trên thế giới. Dưới đây là bộ ảnh về Việt Nam được chụp trước 1910.

Photobucket


Tuyên Quang. Điểm quan sát trên sông Lô

Photobucket


Lấy nước

Photobucket


Trái Hút. Đồn canh bên Sông Hồng

Photobucket


Đoan Hùng. Nơi hợp lưu sông Chảy và sômg Lô

Photobucket


Ngôi làng Bắc Bộ

Photobucket


Con đường

Photobucket


Hút thuốc lào

Photobucket


Gia đình người thợ tiện

Photobucket


Hà Nội. Cầu Thê Húc

Photobucket


Hà Nội. Cảnh hồ Hoàn Kiếm nhìn từ đền Ngọc Sơn

Photobucket


Hà Nội. Ngôi đền trong ấp Thái Hà

Photobucket


Hà Nội. Bến tầu thủy Cột Đồng Hồ

Photobucket


Sài Sơn. Chùa Thầy

Photobucket


Kinh lược xứ

Photobucket


Áp giải

Photobucket


Xử trảm

Photobucket


Đi cấy

Photobucket


Du thuyền trên sông

Photobucket


Ngôi chùa bên sông Hương

Photobucket


Lăng tẩm Huế

Photobucket


Tháp Chàm ở Bình Thuận

Photobucket


Nông dân với đôi gầu tát nước

Photobucket


Xe bò kéo

Photobucket


Tượng Chàm

Photobucket


Nhà rông của người Sê Đăng ở Kontum

Photobucket

Dân làng Ba Na

Photobucket

admin