Ngày Xưa Nam Bộ (181 – 200)

Ngày Xưa Nam Bộ (181 – 200)

Plante Editeur

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

181c

181. Một góc khu Chợ Lớn

182g

182. Một con đường Mỹ Tho

183b

183. Chợ Lớn. Bờ sông

184g

184. Rừng dừa Mỹ Tho

185b

185. Chợ Lớn. Bên dòng kênh

186b

186. Vùng ven Sài Gòn

187

187. Sài Gòn. Nhà hát thành phố

188b

188. Những người bán bưu ảnh dạo

189c

189. Sài Gòn. Tòa hòa giải trên đường Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay).

190p

190. Con kênh khu Chợ Lớn

191g

191. Chợ Lớn. Phố ven sông


192g

192. Nghị sĩ

193j

193. Xe đưa thư Sài Gòn – Tây Ninh


194

194. Sài Gòn. Cầu quay

195

195. Làng chài

196

196. Ngày Tết

197

197. Sài Gòn. Máy nước công cộng

198

198. Sài Gòn. Tòa nhà trụ sở thuế quan


199h
199. Khẩn hoang

200k

199. Khênh lợn vào lò mổ


admin