Ngày Xưa Nam Bộ (201 – 220)

Ngày Xưa Nam Bộ (201 – 220)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

201k

201. Chợ Lớn. Kênh rạch khu phố Tàu.

202

202. Nhà sàn Nam Bộ

203p

203. Sài Gòn. Làng ven đô

204

204. Đại lộ Charner (Nguyễn Huệ) nhìn từ sông Sài Gòn

205d

205. Ngôi chùa ở Chợ Lớn

206c

206. Sài Gòn. Trại lính bộ binh thuộc địa

207

207. Nhà thờ Đức Bà

208d

208. Sảnh chính bưu điện Sài Gòn

209h

209. Ngôi làng ở Cần Giờ

210g

210. Góc chợ Sài Gòn

211r
211. Đường Adran (đường Hồ Tùng Mậu ngày nay)

212c

212. Giã gạo

213

213. Thu hoạch lúa

214

214. Cấy lúa

215

215. Ép dầu lạc

216


216. Nghệ sĩ

217

217. Phụ nữ Tàu bó chân

218

218. Kiệu rước Phật của người Ấn

219k

219. Đám rước của người Ấn


220

220. Quang cảnh Vũng Tầuadmin