Ngày Xưa Nam Bộ (221 – 240)

Ngày Xưa Nam Bộ (221 – 240)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

221g

221. Dinh cơ người giầu

222
222. Múa rồng ở Chợ Lớn.

223h

223. Tượng đô đốc thủy quân  Rigault de Genouilly (quảng trường Mê Linh ngày nay), hiện tại là tượng đài Trần Hưng Đạo.

225b

225. Sài Gòn. Một góc đường Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay)

226d

226. Tòa nhà thuế quan nhìn từ sông Sài Gòn

224

227. Trại lính Pháp ở Sài Gòn

228j

228. Bến tầu sông Sài Gòn

230c
230. Con gái Sài Gòn

231d

231. Xa hoa

232

232. Chợ Lớn. Đoàn múa rồng

233g

233. Góc chợ Sài Gòn

234

234. Cửa hàng tạp phẩm của người Hoa

235b

235. Cửa hàng đồ thiếc của người Hoa

236

236. Chợ Lớn

237c

237. Vườn trầu

238b

238. Góc chợ Sài Gòn

239

239. Hàng ăn 

240

240. Một xưởng gốm

admin