Ngày Xưa Nam Bộ (241 – 260)

Ngày Xưa Nam Bộ (241 – 260)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)
241. Xưởng đóng xe của người Hoa


242. Những người Ấn làm nghề đổi bạc
243. Gánh hàng rong bên sông
244. Gánh bánh rong
246. Xe điện Sài Gòn
247. Gánh hàng ăn

248. Góc đường Adran nay là đường Hồ Tùng Mậu

 
249. Ngư dân 

250. Chợ Sài Gòn
251. Xe bò kéo
252. Sài Gòn. Góc đường Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay)
 
253. Cầu tàu
254.  Những người bán đồ gốm
255. Cầu tầu của hãng tầu biển Messageries Maritimes
 
256. Toàn cảnh đại lộ Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay) từ phía sông Sài Gòn.
257. Biên Hòa. Thác Trị An

258. Làng địa phương
259. Ngôi nhà bản xứ
260. Bờ sông Sài Gòn

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *