Ngày Xưa Nam Bộ (241 – 260)

Ngày Xưa Nam Bộ (241 – 260)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

241g
241. Xưởng đóng xe của người Hoa


242

242. Những người Ấn làm nghề đổi bạc
243h
243. Gánh hàng rong bên sông
244d
244. Gánh bánh rong
246c
246. Xe điện Sài Gòn
247
247. Gánh hàng ăn

248p

248. Góc đường Adran nay là đường Hồ Tùng Mậu

249 
249. Ngư dân 

250
250. Chợ Sài Gòn
251g
251. Xe bò kéo
252
252. Sài Gòn. Góc đường Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay)
 
253k
253. Cầu tàu
254d
254.  Những người bán đồ gốm
255d
255. Cầu tầu của hãng tầu biển Messageries Maritimes
 
256
256. Toàn cảnh đại lộ Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay) từ phía sông Sài Gòn.
257h
257. Biên Hòa. Thác Trị An

258p

258. Làng địa phương
259y
259. Ngôi nhà bản xứ
260
260. Bờ sông Sài Gòn

admin