Ngày Xưa Nam Bộ (261 – 280)

Ngày Xưa Nam Bộ (261 – 280)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

261c
261. Khu Boresse (đường Yersin ngày nay)
262c
262. Cánh đồng mả

263h

263. Chờ tầu thư

264p

264. Rạch Hóc Môn.

265

265. Sông Sài Gòn

266

266. Ngày Tết

267k

267. Đàn voi

268y

268. Đường đi Thủ Đức

269b

269. Một gia đình An Nam

270p

270. Xay thóc

271c

271. Chợ Trà Ôn – Cần Thơ

272v

272. Làng Thinh Bien – Kênh Hà Tiên – Châu Đốc

274g

274. Cần Thơ, Chợ Cái Vàm

275

275. Mỹ Tho. Xuống tàu sang Xiêm

277

277. Đám trẻ con

278k

278. Cần Thơ. Chợ Bình Thủy

279u

279. Vĩnh Long. Quang cảnh Long Hồ

280c


280. Cầu Sa Đéc


admin