Ngày Xưa Nam Bộ (261 – 280)

Ngày Xưa Nam Bộ (261 – 280)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

261. Khu Boresse (đường Yersin ngày nay)
262. Cánh đồng mả

263. Chờ tầu thư

264. Rạch Hóc Môn.

265. Sông Sài Gòn

266. Ngày Tết

267. Đàn voi

268. Đường đi Thủ Đức

269. Một gia đình An Nam

270. Xay thóc

271. Chợ Trà Ôn – Cần Thơ

272. Làng Thinh Bien – Kênh Hà Tiên – Châu Đốc

274. Cần Thơ, Chợ Cái Vàm

275. Mỹ Tho. Xuống tàu sang Xiêm

277. Đám trẻ con

278. Cần Thơ. Chợ Bình Thủy

279. Vĩnh Long. Quang cảnh Long Hồ


280. Cầu Sa Đéc


admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường