Ngày Xưa Nam Bộ (281 – 300)

Ngày Xưa Nam Bộ (281 – 300)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)


281. Những người thợ nhuộm

282. Chợ Lớn. Một góc chợ

283. Sài Gòn. Quân y viện (ngày nay là Bệnh Viện Nhi Đồng 2)

284. Cửa hàng đồ thiêc của người Hoa

285. Bán dứa trên cầu Mống.288. Một phụ nữ Campuchia

293. Vũng Tầu

294. Đoàn múa rồng ở Chợ Lớn

295. Đoàn múa rồng ở Chợ Lớn

296. Chợ Lớn. Nhà máy gạo bên kênh Tàu Hũ

297. Nhà máy gạo và dãy của hàng ở Chợ Lớn

298. Khuân vác gạo.

299. Ghe lúa kín mặt kênh Tàu Hũ chờ chuyển vào nhà máy xay

300. Dòng kênh khu Chợ Lớn
admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường