Ngày Xưa Nam Bộ (281 – 300)

Ngày Xưa Nam Bộ (281 – 300)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

281b


281. Những người thợ nhuộm

282g

282. Chợ Lớn. Một góc chợ

283

283. Sài Gòn. Quân y viện (ngày nay là Bệnh Viện Nhi Đồng 2)

284

284. Cửa hàng đồ thiêc của người Hoa

285f

285. Bán dứa trên cầu Mống.

288

288. Một phụ nữ Campuchia

293

293. Vũng Tầu

294h

294. Đoàn múa rồng ở Chợ Lớn

295

295. Đoàn múa rồng ở Chợ Lớn

296h

296. Chợ Lớn. Nhà máy gạo bên kênh Tàu Hũ

297p

297. Nhà máy gạo và dãy của hàng ở Chợ Lớn

298h

298. Khuân vác gạo.

299

299. Ghe lúa kín mặt kênh Tàu Hũ chờ chuyển vào nhà máy xay

300y

300. Dòng kênh khu Chợ Lớn
admin