Ngày Xưa Nam Bộ (301 – 320)

Ngày Xưa Nam Bộ (301 – 320)
 
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)


301. Chợ Lớn. Chuyển gạo
302. Chợ Lớn. Bến sông

303. Gánh hàng rong

304. Vác gạo

305. Chợ trên đường vào trường đua ngựa


306. Chợ Lớn.

310. Con gái An Nam

311. Quạt thóc

312. Mỹ Tho. Nhà máy rượu của người Hoa

313. Đường đi Hóc Môn, tỉnh Gia Định

314. Gánh hàng rong

315. Góc chợ Sài Gòn

316. Rạch Chợ Quán

317. Làng Việt

318. Chợ


319. Chợ Lớn. Đám múa rồng

admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường