Ngày Xưa Nam Bộ (301 – 320)

Ngày Xưa Nam Bộ (301 – 320)
 

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)
301g


301. Chợ Lớn. Chuyển gạo
302
302. Chợ Lớn. Bến sông

303c

303. Gánh hàng rong

304

304. Vác gạo

305

305. Chợ trên đường vào trường đua ngựa

306p


306. Chợ Lớn.

310g

310. Con gái An Nam

311g

311. Quạt thóc

312p

312. Mỹ Tho. Nhà máy rượu của người Hoa

313

313. Đường đi Hóc Môn, tỉnh Gia Định

314

314. Gánh hàng rong

315

315. Góc chợ Sài Gòn

316c

316. Rạch Chợ Quán

317t

317. Làng Việt

318

318. Chợ


319k

319. Chợ Lớn. Đám múa rồng

admin