Hợp đồng uỷ quyền bán đât có cần công chứng

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773305912746252/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận