Lộ đường dây bằng giả cực “khủng” khi đi công chứng

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773276326082544/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận