Một Email gửi Dượng

Thấy một bạn email vô tonybuoisang gmail, nội dung:
“Dượng, con xin tặng dượng bài thơ này
” Dượng ốm
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng dượng cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời dượng đến giờ chưa tan.
Khắp người đau buốt, nóng ran
Dượng ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ dượng lại lần giường tập đi.
Dượng vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo.
Vì con, dượng khổ đủ điều
Quanh đôi mắt dượng đã nhiều nếp nhăn
Con mong dượng khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Dượng là bát nước điều cày của con…”
Tony biết ngay là chế lại từ bài Mẹ Ốm của Trần Đăng Khoa. Đó là một bài thơ cực hay, mới các bạn đọc nhé
“Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.
Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo.
Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước,tháng ngày của con… “
Lúc bé Tony cũng hay thay thế các đại từ nhân xưng có dấu nặng trong tiếng Việt, vốn là dấu phổ biến nhất trong các đại từ nhân xưng như mẹ, chị, vợ, mợ, cậu, dượng…vô bài này, nên trò trêu này của các bạn tình nguyện viên Tony biết rồi nhé…

admin