Định nghĩa kỹ sư

Định nghĩa kỹ sư
Trên wiki” Kỹ sư vừa là một chức danh vừa là học vị của người được đào tạo hoặc thành thạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, người kỹ sư sử dụng óc sáng tạo, công nghệ kỹ thuật và hiểu biết khoa học để giải quyết các vấn đề thực tế, phát minh chế tạo ra sản phẩm khoa học kỹ thuật mới”.
Còn từ điển Oxford thì định nghĩa engineer là “A person who designs, builds, or maintains engines, machines, or structures”
Một kỹ sư thường tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật. Khi ra trường, họ thường làm “sĩ quan”, tức chỉ huy thợ, vốn cũng là người kỹ thuật nhưng đào tạo ít hơn, chỉ biết công việc phải làm chứ không nắm vững được nguyên lý, không ra được bản vẽ, không phát minh ra cái mới như họ. Một kỹ sư sẽ phát triển các ý tưởng khoa học của họ thành các sản phẩm, công trình…tự mình hiện thực hoá hay bán ý tưởng đó cho nhà đầu tư có vốn.
Kỹ là kỹ thuật, sư là thầy, kỹ sư là bậc thầy về kỹ thuật. Cả trăm thợ mới có một kỹ sư, nên kỹ sư phải tạo việc làm cho thợ, thầy phải tạo việc cho trò.
Yes, you can.

admin