Huế Xưa – Trường quốc học

Huế Xưa – Trường quốc học

Quốc Học là một ngôi trường nổi tiếng ở cố đô Huế, Việt Nam. Trường được
thành lập vào ngày 23 tháng 10 năm 1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái
giao cho ông Ngô Đình Khả làm trưởng giáo và được Toàn quyền Đông Dương
ký quyết định ngày 18 tháng 11 năm 1896.

Trường đã đổi tên qua nhiều thời kỳ: École Primaire Supérieure (tức
Trường Cao đẳng Tiểu học) nhưng thường gọi là Quốc Học (1896-1936),
Trường Trung học Khải Định (1936-1954), Trường Trung học Ngô Đình Diệm
(1955-1956), và được trở về với tên gốc vào năm 1956 cho đến nay. Tên
lúc mới thành lập là "Pháp tự Quốc học Trường môn", đến nay vẫn còn bảng
ghi tên đó được lưu tại nhà lưu niệm của trường.

Quốc Học là trường trung học đệ nhất cấp đầu tiên ở Huế. Ngay từ lúc
sáng lập, giáo trình được dạy bằng tiếng Việt cùng với tiếng Pháp.
Hiện nay, trường được chính phủ Việt Nam chọn để xây dựng thành một
trong ba trường phổ thông trung học chất lượng cao của Việt Nam (cùng
với Trường Lê Hồng Phong tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Chu Văn An
tại Hà Nội).

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

http://i279.photobucket.com/albums/kk136/nguyentruongquy/truong-Quoc-hoc.jpg

admin