Triển lãm thuộc địa Paris 1907 (2)

Triển lãm thuộc địa Paris 1907 (2)

Tân Thế Giới (Nouvelle-Calédonie)

Canaque (Kanak) là tên thông dụng của Nouvelle-Calédonie, vùng lãnh thổ thuộc Pháp tại châu Đại Dương. Lãnh thổ này nằm trong khu vực tây nam Thái Bình Dương cách phía đông nước Úc khoảng 1200 km và phía bắc New Zealand 1500 km .

Vùng lãnh thổ này sát nhập vào Pháp năm 1853 trong cuộc tranh đua thuộc địa khi Anh thu nạp Úc và New Zealand. Cũng giống như cách người Anh dùng xứ Úc để lưu đày tội phạm, Pháp gửi 22.000 tù nhân sang khai lập Nouvelle-Calédonie từ năm 1864 đến 1922.  Đầu thế kỉ 20, dưới thời Pháp thuộc,  người Việt đã đi phu sang Tân Thế giới (Nouvelle-Calédonie).
 

82
Gian hàng giới thiệu sản phẩm cafe Tân Thế giới trong triển lãm

22
 
Lều người Canaque

11
Lều của người Canaque

13

Người Canaque trên đảo Loyalty

16

Chiến binh người Canaque
23
Phút nghỉ ngơi của người dân đảo Loaylty
65
Chiến binh Tân Thế giới và  người vợ
77b
Một gia đình quần đảo Loyalty (Tân Thế Giới)
Voi Ấn Độ biểu diễn trong triển lãm
49

Trượt cầu
57
Leo bậc thang
58
Xếp hình tròn
75
Nằm phục chờ lệnh
86
Luyện tập cùng quản tượng

admin