Triển lãm thuộc địa Paris 1907 (4)

Triển lãm thuộc địa Paris 1907 (4)

19c
Phụ nữ Foulahs phía trước khu triển lãm Đông Dương

18
Phía trước khu triển lãm Đông Dương và nhà kèn

117

Đội nhạc Madagasca

118

Dàn nhạc Madagasca

50

Bên trong gian triển lãm của Madagasca 

40
Khu triển lãm Guinee Guinée, một đất nước nằm ở miền Tây Phi.  

41

Foulah là một sắc sắc tộc chiếm đa số.

47

Tộc trưởng bên ngôi lều của người Foulah

89

Phụ nữ  Pheul và Foulah

73b

Phụ nữ Foulah

99

Một nhóm người Foulah

21

Làng Congo

9
Gian triển lãm Congo và những người dân vùng bờ biển Tây Phi

46
Người châu Phi

72

Tái hiện quang cảnh xây dựng đường sắt ở Harrar

61

Ngư dân làm ngọc trai

90b

20

Viện nông học thuộc địa

110

Khách tham quan triển lãm bên khu nuôi ong

admin