Ngày Xưa Nam Bộ (01 – 20)

Ngày Xưa Nam Bộ (01 – 20)
George Victor Planté sinh ngày 2 tháng 3 1847 ở Pháp và mất ở Saigon năm 1921. Lúc đầu khi đến Nam Kỳ, năm 1867, ông làm ở Sở quan thuế và kiểm hoạt (Service des Douanes et Régies de l’Indochine), sau đó vào năm 1893, ông trở thành nhà nhiếp ảnh và biên tập in các bưu ảnh (cartes postales). 
Sau năm 1905, ông dời đến tiệm ảnh tại số 10 đại lộ Charner (Nguyễn Huệ), nơi trước đó các nhiếp ảnh gia Aurélien Pestel, Négadelle và Paullussen hành nghề. Trong số bưu ảnh do ông biên tập có ảnh của ông Pestel ((1855-1897). Người thay thế Planté sau này là ông Crespin.


Bộ bưu ảnh của hãng Planté Editeur giới thiệu về vùng đất Nam Bộ

1. Sài Gòn. Dinh Toàn quyền

2. Sài Gòn. Dinh Thống đốc Nam Kì trên đường Lagrandière (đường Lý Tự Trọng ngày nay).

3. Sài Gòn. Nhà hát lớn

4. Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà

5. Sài Gòn. Bưu điện thành phố

6. Tòa án Sài Gòn


7. Sài Gòn. Doanh trại bộ binh thuộc địa, tại góc đường Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng ngày nay


8. Tượng Francis Garnier


9. Cầu Khánh Hội, nơi có trụ sở hãng tầu biển Mesageries Maritimes.

10. Sài Gòn. Đường Catinat (đường Đồng Khởi ngày nay)

11. Sài Gòn. Đường Bangkok (đường Mạc Đĩnh Chi ngày nay)


12. Sài Gòn. Đường Lagrandière (đường Lý Tự Trọng ngày nay).

13. Nhà kèn Thảo Cầm viên Sài Gòn

14. Lối đi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

15. Lầu của nhân viên lâm nghiệp trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

16. Một góc Thảo Cầm Viên Sài Gòn

17. Đi bừa

18. Mùa gặt

19. Đập lúa


20. Làng quê Nam Bộ


admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *