Ngày Xưa Nam Bộ (01 – 20)

Ngày Xưa Nam Bộ (01 – 20)
George Victor Planté sinh ngày 2 tháng 3 1847 ở Pháp và mất ở Saigon năm 1921. Lúc đầu khi đến Nam Kỳ, năm 1867, ông làm ở Sở quan thuế và kiểm hoạt (Service des Douanes et Régies de l’Indochine), sau đó vào năm 1893, ông trở thành nhà nhiếp ảnh và biên tập in các bưu ảnh (cartes postales). 
Sau năm 1905, ông dời đến tiệm ảnh tại số 10 đại lộ Charner (Nguyễn Huệ), nơi trước đó các nhiếp ảnh gia Aurélien Pestel, Négadelle và Paullussen hành nghề. Trong số bưu ảnh do ông biên tập có ảnh của ông Pestel ((1855-1897). Người thay thế Planté sau này là ông Crespin.
Plante Editeur (1)


Bộ bưu ảnh của hãng Planté Editeur giới thiệu về vùng đất Nam Bộ

1

1b

1. Sài Gòn. Dinh Toàn quyền

2b

2. Sài Gòn. Dinh Thống đốc Nam Kì trên đường Lagrandière (đường Lý Tự Trọng ngày nay).

3c

3. Sài Gòn. Nhà hát lớn

4b
4. Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà

5d

5. Sài Gòn. Bưu điện thành phố

6b

6. Tòa án Sài Gòn

7k


7. Sài Gòn. Doanh trại bộ binh thuộc địa, tại góc đường Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng ngày nay


8h
8. Tượng Francis Garnier


9b
9. Cầu Khánh Hội, nơi có trụ sở hãng tầu biển Mesageries Maritimes.

10c

10. Sài Gòn. Đường Catinat (đường Đồng Khởi ngày nay)

11k

11. Sài Gòn. Đường Bangkok (đường Mạc Đĩnh Chi ngày nay)

12k

12. Sài Gòn. Đường Lagrandière (đường Lý Tự Trọng ngày nay).

13c

13. Nhà kèn Thảo Cầm viên Sài Gòn

14d

14. Lối đi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

15u

15. Lầu của nhân viên lâm nghiệp trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

16h

16. Một góc Thảo Cầm Viên Sài Gòn

17c
17. Đi bừa

18k

18. Mùa gặt

19k

19. Đập lúa

20g


20. Làng quê Nam Bộ


admin