Hợp đồng đặt cọc có phải công chứng

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773266299416880/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận