Khó xử lý nạn giấy tờ giả để công chứng

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773270416083135/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận