Ngày Xưa Nam Bộ (101 – 120)

Ngày Xưa Nam Bộ (101 – 120)
(Bộ bưu ảnh 360 bức của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

101h

101. Đoàn thuyền đánh cá

102p

102. Ghe cá

103c

103. Dinh thự

104k

104. Sài Gòn. Đường Catinat (Đồng Khởi ngày nay) và KS Continental

105c

105. Tượng Gambetta giữa giao lộ Norodom và Pellerin (nay là Lê Duẩn – Pasteur)

106

106. Sài Gòn. Đường Eveche (đường Alexandre de Rhodes)

107h

107. Sài Gòn. Đường Paul Blanchy (Hai Bà Trưng ngày nay).

108b

108. Sài Gòn. Đường Blansube (Phạm Ngọc Thạch ngày nay).

109b

109. Nghệ sĩ sáo flute

110

110. Diễn viên An Nam

111d

111. Bà lớn An Nam

112c

112. Luộc kén

113k

113. Quay tơ

114

113. Quay tơ

115b

115. Phụ nữ Nhật ở Sài Gòn

116k

116. Một gia đình Nhật ở Sài Gòn

117h

117. Một nhà sư

118c

118. Con nghiện – Sau khi hút …

119

119. Con nghiện – Lúc hút …

120g

120. Con nghiện – Trước lúc hút…


admin