Ngày Xưa Nam Bộ (41 – 60)

Ngày Xưa Nam Bộ (41 – 60)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)
 Plante Editeur (2)

41l

41. Mỹ Tho. Lối đi dưới hàng dừa

42p

42. Cầu khỉ

43

43. Cây cầu

44c

44. Mỹ Tho. Bờ kênh

45

45. Chợ Lớn. Con kênh

46

46. Làng Nam Bộ

47b

47. Xe bò kéo

48k

48. Sài Gòn. Cảng

49e

49. Vụ xử trảm

50p

50. Vườn cau

51m

51. Lễ hội Nam bộ

52k

52. Thị xã Mỹ Tho.

53

53. Một góc Thảo Cầm Viên

54d

54. Một góc trảng

55c


55. Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà

56c

56. Xe tay Sài Gòn

57g

57. Đường đi Thủ Đức

58

58. Sài Gòn. Trại lính pháo binh

59k
59. Góc chợ Nam Bộ
 
60p

60. Học viên trường Biên Hòa
admin