Ngày Xưa Nam Bộ (41 – 60)

Ngày Xưa Nam Bộ (41 – 60)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)
 

41. Mỹ Tho. Lối đi dưới hàng dừa

42. Cầu khỉ

43. Cây cầu

44. Mỹ Tho. Bờ kênh

45. Chợ Lớn. Con kênh

46. Làng Nam Bộ

47. Xe bò kéo

48. Sài Gòn. Cảng

49. Vụ xử trảm

50. Vườn cau

51. Lễ hội Nam bộ

52. Thị xã Mỹ Tho.

53. Một góc Thảo Cầm Viên

54. Một góc trảng


55. Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà

56. Xe tay Sài Gòn

57. Đường đi Thủ Đức

58. Sài Gòn. Trại lính pháo binh


59. Góc chợ Nam Bộ
 

60. Học viên trường Biên Hòa
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *