Dùng giấy tờ giả ra công chứng mua bán nhà

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773259809417529/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận