Xóa bỏ “quy hoạch tổng thể nghề công chứng” Một quyết định hợp lòng dân

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773313389412171/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận