Trái cây Nam Bộ

Trái cây Nam Bộ

Trái cây Nam Bộ

Thằng nhỏ ở Quy Nhơn mới đậu đại học ở Sài Gòn, học được một học kỳ thì vê quê ăn tết. Đám bạn bu lại nghe nó kể chuyện. ” Các bạn ơi, các bạn biết hông”- mới mấy tháng mà nó đã nói giọng Sài Gòn ngọt ngào- ” ở trong đó có rất nhiều loại trái cây ngon lắm nha, như là măng cục nè, như là sầu giêng nè, như là chơm chơm nè, như là bòn bon nè, như là ….”

Tụi bạn sốt ruột hỏi dồn, còn gì nữa, còn gì nữa, cái nó quýnh quáng đáp “ngoài ra còn có bử và ẩu”.


admin